DELA

Duktigt att få kommuner på knä?

Kommun , ett ord som numera förknippas med negativitet och nästan som skällsord. Varför har denna benämning blivit ett slagträ i landskapsregeringens arbete, med allt som är besvärligt, dyrt, onödigt,orättvist m.m.?

Kommunerna har ansvar för sina kommuninnevånare och all den service som ges med en trygg och balanserad tillvaro för dem som valt att bosätta sej i kommunen. Exempel på detta är barnomsorg, äldreomsorg, skola, fritidsverksamhet, kommunalteknik och mycket annat runt detta.

Lagting (LT) och Landskapsregering (LR) har med lagar och förordningar givit kommunerna direktiv hur och vad som skall innefattas i den kommunala servicen som kommunerna skall uppfylla dels med landskapsandelar och kommunala skatter. Kommunallagen.

Att ekonomin haltar i vissa kommuner kan ses mot den verklighet att just LT och LR årligen stiftar nya lagar som har ökat kommunernas ansvar och kostnadsspiral. Ny väljer LR att med flaggan i topp minska landskapsandelarna till kommunerna men inte att minska de lagstadgade åtagande som dessa har. Det borde rimligen göras samtidigt om LR:s handlande skall kunna försvaras. Tyvärr pekar allt på att så inte är fallet, utan ju fortare LR kan få kommun efter kommun på knä desto ”duktigare” tänker man sej vara.

Det jag ser framför mej är en toppstyrd organisation som skall spara miljoner åt LR, var de miljonerna kommer ifrån har ingen hittills redovisat, och ta bort all bestämmanderätt från periferin, med våld kan sägas, eftersom kommunerna inte har möjlighet att påverka dessa beslut från politiker som nu till största delen representerar Mariehamn och Jomala i LR vilka hör till dom ”stora” och alltså inte behöver oroas över att deras inflytande och service kommer att minska utan istället blir den centralort som LR:s socialisering går ut på.

Anne-Maj Mattsson (C)

bosatt i Hammarland