DELA

Dubbelmoral angående karantän

Ända sedan pandemin började etablera sig i Europa och Norden så har det rådigt reserestriktioner med 7-10? dagars ”frivillig karantän” om man rest utanför Finland.

Sjukskötare som jag är inom den offentliga sektorn på Åland har det således inte gått att resa, om jag inte tagit ut en till två veckor extra ledigt efter resan för att kunna sitta i ”frivillig” karantän. För det är inte frivilligt för oss, nej för då blir vi tjänstlediga utan lön eller måste ta ut intjänad ledighet och är inte välkomna på jobb innan vi suttit i karantän. Det är svårt att jobba hemifrån inom vården. Personligen har jag förhållit mig till dessa restriktioner då jag inte behövt någon nödvändig resa eller har någon extra ledighet att ta ut efter en eventuell resa.

Ser vi på var majoriteten av covid smittorna på Åland är förvärvade ifrån, verkar resandet inte vara lika restriktivt för alla, man får dessutom höra på stan om barnfamiljer som åkt till Mall of scandinavia över en helg innan jul och sedan direkt tillbaka i arbete, skola och dagis på måndagen. Hoppas det varit nödvändiga resor eller bara rykten.

Okej är dock, att det i viktiga familjeangelägenheter går att resa utan karantän och jag tycker att det varit bra då regeringen uttryckt att man bör vara restriktiv med resandet utanför Finland.

Undantagna från frivillig karantän är till exempel de som pendlar från Åland och arbetar i Sverige, när de återvänder hem efter kanske en vecka i Sverige är dem undantagna den frivilliga karantänen.

Men att arbeta med bisyssla utomlands, till exempel Sverige genererar detta idag 7 dagars ”frivillig” karantän med löneavdrag eller uttag av semester/ledighet som anställd i det offentliga enligt ÅHS (många kommuner använder också ÅHS coronarestriktioner för personal rakt av).

Men personal (oftast läkare) som kommer från Sverige och skall jobba inom ÅHS är vackert välkomna att jobba samma dag som de kommer till Åland.

Det är flera läkare (som gör bisyssla på Åland) i veckan som åker av och an till Åland, utan karantän. Läkare som kan stå på sitt ”ordinarie” jobb i tex Stockholm och sedan 4h senare stå och arbeta på ÅHS, samt gå i butiker för att handla med mera utan karantän, ingen inskränkning där inte. Åland behöver extern hjälp med läkare, det är jag väl medveten om och det är bra att det fungerar.

Men jag som arbetar som ordinarie sjukskötare på Åland och som innan pandemin åkte på extra arbete inom sjukvården på olika ställen i Sverige, får inte göra på detta vis.

Detta trots att Åland inte har någon egentlig hög belastning i sjukvården på grund av pandemin, stundtals till och med lägre belastning än normalt, medans man i Sverige skriker efter just sjukskötare på grund av det kritiska läget inom vården. Jag får varje vecka meddelanden om minst ett 20-30 tal olika avdelningar som akut behöver extra sjukskötare, detta bara i Stockholmsregionen från ett bemanningsbolag.

Hur tänker ÅHS/landskapsregeringen här? Ni har själva uttalat att vi ska ta emot hjälp/ bemanning från Sverige och Finland vid en ev ökad belastning inom sjukvården på Åland, men inte skicka hjälp åt motsatt håll när det behövs?

I Sverige är det stor underkapacitet på sjukskötare och dem som arbetar har gått på knäna länge nog nu! De har fått indragna semestrar, ingen julledighet, upprepade rop på hjälp med mera. Jag tycker det känns jobbigt att sitta här på Åland och se mina kollegor i Sverige ha det så jobbigt. Jag vill hjälpa till. Men jag kan inte. För jag ”får” inte.

En annan fundering är hur ÅHS tolkat sin egen prioritering vid vaccineringen mot covid-19, då man redan första veckan vaccinerat administrativ personal som ej har någon patientkontakt? Finns det fler undergrupper som ni inte presenterats?

Varför säger också ÅHS att man inte sparar på den andra dosen till de som erhållit en första dos, när man i samma stund säger att man inte är säker på leveranserna av vaccin? Allt är väldigt osäkert när det gäller leveranser och tidsplaner, men det man vet, är väl att en andra dos bör ges efter 21 dagar för att uppnå fullgott skydd?

Sign. ”Sjukskötare”.

ÅHS hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen svarar:
Vad gäller de arbetspendlande läkarkonsulterna på ÅHS vidtas försiktighetsåtgärder på många olika sätt. Chefläkaren gör ett individanpassat beslut för varje konsult och för varje gång konsulten besöker oss. Läkarkonsulterna är ytterst viktiga för tryggandet av ÅHS verksamhet. Ingen administrativ personal är vaccinerad, endast personal med patientkontakter enligt prioritetsgrupp 1. Vad gäller reservering av dos 2 följer vi THL:s direktiv. Leveranser och tidsplaner klarnar efterhand.

Vad gäller övriga frågor rekommenderar jag att personen vänder sig till sin närmaste förman och arbetsgivare för att få svar på sina övriga frågor.