DELA

Du blir bara rasist om dina åsikter är rasistiska

Svar på Pertti Artells svar på Mikael Stjärnfelts insändare 17 augusti.

Bra Pertti, du har många bra tankar. Men jag skulle vilja bidra med några synpunkter.

Vi socialdemokrater anser att ett arbete att gå till och tak över huvudet är enormt viktigt och en förutsättning för ett värdigt och gott liv, inte minst för ungdomar som därigenom får en tilltro till samhället och demokratin. För att citera Olof Palme i sitt första majtal 1982:

”Om samhället ställer ungdomarna utanför, då riskerar vi att ungdomen ställer sig utanför samhället. Om vi med våra demokratiska institutioner inte klarar av att ge ungdomen arbete och bostad, om ungdomen varken märker intresse eller handlingskraft när det gäller att lösa deras viktiga frågor, då riskerar vi alldeles klart att generationer tappar tilltron till politiken, till de demokratiska institutionerna, till själva demokratin.”

Och även om vägen till arbete oftast är genom skolning så håller jag med om att det finns de som hittar andra vägar, genom att satsa på en affärsidé eller börja som lärling någonstans till exempel. Även här ska samhället vara med och stötta.

Du skriver att våra inflyttare ”från trakter långt bort” borde få gå på kurser och sammankomster där dom får lära sig ”hur man lever här hos oss”. Gott så. Språket är förstås det allra viktigaste men även andra lagar, regler (och osynliga sociala ”regler”) kan vara bra att känna till. MEN. Det är förstås upp till var och en att leva så som man själv vill, bara man håller sig inom lagens ramar.

En tvåvägskommunikation med kontaktytor inom inte minst kultur, näringsliv och idrott är den bästa sortens integration och därför blir jag extra besviken när du i nästa andetag utbrister: ” I Sverige vågar ingen ta upp ämnet för då riskerar man bli kallad för rasist precis som av socialdemokraterna här hos oss.”

Ursäkta? Den enda jag i alla fall kallat rasist är Daniel Lampinen, men det är bara för att han själv stolt kallar sig det.

Men såsom debatten går just nu så är argumentation, mothugg och framläggande av fakta detsamma som att tvinga in folk i en trång åsiktskorridor, vara PK och och locka fram den uttjatade slutklämmen:”…men det kan man ju inte säga för då blir man kallad rasist”.

Nej, det blir du inte – om inte dina åsikter per definition är rasistiska. Helt enkelt om du tycker att man kan behandla människor olika utifrån hur de ser ut, eller vad de har för bakgrund.

Tony Wikström (S)