DELA

Du bestämmer framtiden

Tänk dig att du är den förste av ett släkte. Du är släktets stamfar eller stammor. Ditt släkte blir kanske till slut en hel folkgrupp. Vilka värderingar vill du föra vidare till dina ”barn”? Vill du att man inom denna folkgrupp skall konkurrera sinsemellan så att det blir en indelning i en elit och en medelklass och en underklass där eliten leker med det överflöd som underklassen saknar?

Vill du att män skall tillåtas att ta till sig fördelar på kvinnornas bekostnad? Vill du att ditt släkte skall ”vara bättre än andra släkten”? Eller vill du att alla dina barn har en likvärdig levnadsstandard? Vill du att män och kvinnor är jämlika? Vill du att ditt släkte är lika bra som andra släkten? Vill du att dina barn skall kunna vandra i samma skog som du vandrat i eller simma i samma hav som du simmat i? Vad vill du föra vidare till dina barn? När du har funderat på detta, tänk då på vad de politiska partierna står för. När du väljer kandidat till lagtinget som skall bygga morgondagens samhälle tänker du då på dig själv eller på dina barn?
Karl Fagerholm (S)
Lagtinget: 11, Jomala: 552