DELA

Drogtester måste testas

På ledarplats i Nya Åland framställs drogtester i skolorna som en dålig ide. Jag har motsatt uppfattning, drogtester fyller ett viktigt syfte. Dels genom att avslöja missbruk tidigt, dels genom att klart signalera att samhället tar ställning mot drogmissbruk.
Vi har en tendens att undvika att se obehagligheter. Drogmissbruket är ett sådant fenomen. Ändå vet vi att det är alltför vanligt bland våra ungdomar med användning av olika droger.
Det har skett dödsfall som är onödiga och djupt tragiska i samband med missbruket. I var och varannan tidning läser vi också om langare som åkt fast. Vi har anledning att se allvarligt på frågan.

Det är viktigt att poängtera att det är missbruket vi vill bekämpa men också stödja de drabbade. Missbruket är också lättare att bekämpa ju tidigare det uppdagas. Det är lätt att hålla med att det är viktigt med förebyggande åtgärder. Här krävs också fortsatta insatser, inte minst från hemmen och oss vuxna.
Vi kan göra en jämförelse med rattfylleri, räknar vi bort dem som åker fast för att ha kört påverkade tror jag få människor är emot de ”blåstester” polisen genomför. Jag är övertygad om att rattfylleri och rattonykterhet vore ännu mer utbrett utan dessa tester.

Jämfört med de kostnader ett ökat missbruk medför är kostnaderna för testets genomförande försumliga, jag menar att man kan kalla det en investering, de betalar sig på sikt genom mindre kostnader för missbrukarvård. Jag tror att det är billigare att göra tester än att låta bli.
Testerna kan genomföras av polisen för att markera allvaret, det kan också finnas andra alternativ, till exempel en skolsköterska, som jag förstått det är det fråga om ett enkelt salivprov.. Genomförandet kan ske till exempel en klass i gången slumpvis och emellanåt kan det säkert finnas tips var tester skall göras. Självklart skall föräldrarna informeras om resultaten. Det är som regel också fråga om en brottslig handling, då blir polisens roll självklar. De sociala myndigheterna och skolan är givetvis också i behov av denna information.

När det gäller dem som motsätter sig tester kan vi konstatera att det då är rätt vanligt att tester verkligen behövs. Vi kan jämföra med blåstesterna ovan eller skattedeklarationer som många upplever som ett misstroende.
För mig är drogtester i högsta grad ett sakligt förebyggande arbete som måste göras.
Lennart Isaksson

Lennart Isaksson ser det uppenbarligen som oproblematiskt att testa unga människor utan att fråga om lov och sedan lämna ut resultaten av sådana tester till 1) föräldrar, 2) polis, 3) sociala myndigheter, 4 ) skola.
Det gör inte jag.
Förebyggande arbete mot droger sker före bruk/missbruk, inte efter.
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland