DELA

Drogfrågan, en evig diskussion?

Drogerna i det Åländska samhället. Påstående nummer 1: Oanmälda, obligatoriska drogtester i skolor och på arbetsplatser.
Det är skolungdomar, till 85-90 procent, som börjar missbruka. Vi måste följa barnskyddslagen. Skolan skall vara en trygg plats. Det är således en verkligt stor majoritet som är skolungdomar som börjar ta droger.
Om det till äventyrs är någon skola som tror att ”det drabbar inte oss”, så är det nog en illussion eller ett önsketänkande. Faran finns där, i vilket fall. Skolledningen måste få veta ifall det skulle hända.
I företagen drogtestar man. Till exempel de stora rederierna testar sin besättning regelbundet. Man anser att det är stora värden som står på spel. Inte minst kan det ske stora miljökatastrofer pga att någon är drogad i sitt arbete. Personliga skador kan ske etc. Jag anser att våra barn är så värdefulla att man inte får utsätta dem för farorna som kommer i kölvattnet av droghanteringen. Vi måste få veta om barnen utsätts för dessa langare. Skolan och samhället måste kunna undersöka och testa och till varje pris undvika katastrofer för barnen och deras familjer.

Undervisningsministeriet eller skolstyrelsen har klart sagt ifrån: ” Ingen ska behöva vara rädd för att bli bjuden på droger eller att man i sin skolmiljö ska träffa på andra människor som är drogpåverkade.”
Ändå får man inte göra oanmälda drogtester i skolor, enligt samma ministerie eller styrelse! Det här är ju en omöjlig tolkning, som gynnar bara dem som langar droger.
Och %uFB02era har samma %uFB02flata attityd : till exempel före detta landskapsläkaren Birger Sandell, svarade till slut på min förfrågan per brev den 15/12-2009 att: ”Vad gör man med de sant positiva enligt vilken lagstiftning och med vilka resurser.”
Inte förstår väl någon, ännu idag vad som menades med detta uttalande. Skolorna bör även komma ihåg att: Barnen är vår framtid.
Om någon vill kontakta mig kan Ni göra det direkt på mina adresser: email: kurre_eriksson@hotmail.com. GSM : 040-964 9351 / telefon 018-47735. Skolvägen, Grundsunda, 22550 Vårdö.
Jag finns här och vill hjälpa till!
Kurt Eriksson
Lagtingskandidat nr 96 för Ålands Framtid