DELA

Drogförebyggande arbete är viktigt!

Det är viktigt att hålla liv i debatten om droger. Det finns flera olika sätt att förebygga användandet av droger, det tar lång tid innan man ser resultat och utvärdering är komplicerat. Alla metoder av förebyggande har för- och nackdelar och så har även Islands modell. Vi behöver skapa oss en egen modell men vi ska inte hitta på egna förebyggande metoder, vi måste se oss runt, vilka evidensbaserade metoder det finns och vad andra har gjort bra och lära oss av dem.

Förebyggande arbete är inte lätt, inte heller att reparera de komplikationer och konsekvenser som missbruket orsakar. Vi behöver effektivisera och utveckla befintliga metoder efter att vi kartlagt våra behov av förebyggande åtgärder.

Pernilla Söderlund

Liberalerna