DELA

Drogdebatten behöver värdighet

Angående drogdebatten är vi alla överens; vi vill alla minska humanitär misär. Tydligen finns det olika vägar att gå. Att som Glenn Koskinen basunera ut på stora plakat att Åland är ”Översvämmat” av droger hjälper inte ett dugg.

Det första samhället bör göra är att sluta stigmatisera missbrukarna. De är inte spetälska! De flesta i samhället har ett missbruk av någon sort. Jobb, sex, antidepressiva läkemedel, telefonen, alkohol mm.

Sveriges ”nolltolerans” mot droger har resulterat i att de har näst högst dödlighet av droger i EU efter Estland.

FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan satt huvudet på spiken när han sa: ”När kriget mot drogerna skördar fler offer än drogerna i sig är vi på fel väg!”

För att möta problemen behövs en ödmjukare hållning. Missbruk försvinner inte bara för att samhället hotar med ”Elektriska stolen” eller ”Kölhalning”. Hårdare straff har aldrig fungerat för att eliminera ett ovälkommet fenomen.

Jonas Love Danielsson (Lib)