DELA

Drog-general behövs

Under valkampanjen diskuterades intensivt hur vi ska arbeta mot narkotikans framfart på Åland., bland annat av undertecknad . Nu står vi inför en fyraårig mandatperiod där alla dessa löften ska förverkligas. Min uppfattning är att vi har goda resurser på Åland överlag, men en skillnad ligger i kommunernas ekonomiska förmåga att erbjuda behandlingsvård, samt socialkontorens fysiska förmåga att hinna hålla sig uppdaterade på alla de områden som den sociala sektorn innefattar. Ett övertagande av ÅHS av de delar av sociala sektorn som innefattas av ett missbruk, behöver utredas. Människors hälsa ska ses i ett helhetsperspektiv, både fysisk, psykisk och social hälsa ska tillgodoses och ses som lika viktiga., och bör därför samlas under ett och samma tak.

Min erfarenhet från fältet säger mig att den vård vi kan erbjuda idag är god, tull och missbrukarvård säger sig ha resurser som räcker, och alla politiska partier har engagerade politiker i sakfrågan. Förutsättningarna att minska missbruket borde alltså vara goda.
Den stora frågan för mig personligen handlar om vad vi gör med de resurser vi har. Att föra krig mot något kräver två saker. Dels måste man veta VAD man ska rikta ”attackerna” mot, dels måste man samla ”trupperna” så att inte alla soldater springet år varsitt håll. För att göra detta behöver vi en ”drog-general”, alltså en samordnare. Samordnarens uppgift ska dels vara detta, dels att föredra en eventuell politisk kommitte för drogfrågor, dels samla och leda den så kallade operativa gruppen, det vill säga fältet. Samordnaren kan även sammanställa drogpolicys och planer för kommuner och föreningar, ordna fortbildning och fungera som informationskanal.

För att veta var de största insatserna behövs, måste man göra en grundlig statistisk undersökning, och kartlägga missbruket på Åland en gång för alla. Först när vi vet var de största problemen ligger vet vi hur resurserna ska förde las, och vad som behövs. Just nu kan vi bara gissa, och ha mer eller mindre kvalificerade uppfattningar. Dessa tre saker, ett övertagande av missbrukarvården av ÅHS, en drogsamordnare samt en kartläggning av missbruket, är några av de saker jag kommer att jobba för de närmaste åren. Att satsa pengar på dessa punkter, är att tänka hållbart både vad gäller människor och ekonomi.
Cita Nylund, Ob.