DELA

Drift, investeringar och budgetslitage

Jag läste nyligen i en socialdemokratisk blogg på politik.ax att när staten budgeterar för högre skatteinkomster blir det genom den åländska klumpsumman ”mer att dela ut”.
Det visar den tydliga skillnaden mellan politik för särintressen – ”vi dela ut till just dig” – och allmänintresset med generell välfärd –”vi ska bygga en välfärd som tillkommer alla enligt behov”. Dessutom är de så att både landskapet och staten har underskott i budgeten som delas av alla, men knappast delas ut.

Socialdemokraterna
har traditionellt haft svårt att skilja på drift och investeringar (”det är så mycket pengar”), medan liberalerna ofta hänvisar till behovet av att investera bort ”budgetslitaget”, dvs sänka driftskostnaderna. Det är därför intressant att Nya Ålands socialdemokratiska ledarskribent Nina Fellman nu skriver om att ”Driften blir billigare om man investerar rätt” med hänvisning till polisens och landskapsförvaltningens behov av utrymmen.

Landskapsrevisorerna
lyfter upp investeringarna i sin granskning av landskapsbokslutet för 2010, men noterar inte att Ålands lagtings budgetbeslut mot bakgrund av det kärva läget inte hade utrymme för investeringarna. Däremot kan man konstatera att investeringarna kunde ha gjorts under perioden 2004 -2007 då det fanns mer och mer ”att dela ut”. När inkomster och utgifter i landskapsbudgeten är i balans – förhoppningsvis 2013 – är nästa utmaning att balansera fonderingar och investeringar.
Olof Erland (Lib)