DELA

Drevet mot skolan

Det börjar bli dags för tidningarna att bredda sin spegling av problemen i skolan och försöka överge krigsrubrikerna. Som det är nu, så bidrar man till mer oro bland elever och föräldrar och ett försämrat arbetsklimat i våra skolor.
Mobbning är alltid en allvarlig sak. Inom lärarkåren vet nog alla att mobbning förekommer av och till i våra skolor och utifrån den kunskapen försöker man motarbeta genom olika strategier.

Men om man lyfter blicken för ett ögonblick så ser vi att skolan är en spegling av samhället i stort och smått. Alla barn har inte trygga och stabila hem där harmoni råder. Många familjer har det kämpigt. Det som barnen utsätts för påverkar också hur man mår i skolan. Det program som eleverna i Övernäs skola framförde var sannolikt en spegling av vad vuxenvärlden bistått dem med via internet och filmer. Ingenting att få moralpanik av men väl något att utgå från då man diskuterar synen på människan och hur vi ser på varandra.

I onsdagens Ålands radio så fick vi en inblick i hur situationen är för lärarna på Åland. De får allt tyngre arbetsbörda då skolan ska ta hand om elever som mår dåligt och barnen kan ha föräldrar som inte orkar. Sjukskrivningar på grund av utmattning hör nästan till vardagen. Ibland har man till och med hört att lärare blir mobbade av föräldrar vilket upphört först när förälderns barn bytt skola från lågstadiet till högstadiet.

Mitt i drevet mot den åländska skolan glöms det bort att standarden på den åländska skolan ändå är av hög kvalité, vilket visats i olika jämförelser. Senast i höstas rapporterades att de åländska eleverna var bäst i matematik i hela Norden om jag minns rätt.
Det som skolan och politikerna borde fundera på framöver är att se till hur man ska ge skolan möjlighet att jobba med elevvården på ett bättre sätt. Kanske avlasta klasslärarna genom att anställa kuratorer och skolvärdar för att få in mera vuxna i skolan. Massmedia å sin sida borde besinna sig. Vissa av Fredrik Granlunds frågor gav en rätt enfaldig prägel (se Tidningen Åland 28.12015). Bättre kan du!
Jan T Mattsson
Mörby den 28.1.2015.