DELA

Dråpslag mot demokratin

Har man tänkt på att det kan bliva stora förändringar i kommunen, om man blir sammanslagen med andra kommuner? Att inte längre få samma hörsamhet i olika kommunala frågor. Att inte längre få ha närkontakten på samma sätt med lokala politiker. Att tidigare haft en vän eller granne som varit kommunpolitiker, blir nu någon annan som tagit makten som man inte känner. Vid nyval kan det bli svårt att rekrytera politiker för olika politiska uppdrag.

En allvarlig fråga, hur många av kommunanställda kommer att mista sina jobb? Vad blir konsekvenserna av allt detta? Det har ju visat sig vid andra kommunsammanslagningar att man inte vunnit ekonomiskt på detta. Nu är det dags att verkligen noga överväga för och nackdelar. Låt närdemokratin segra.

Lisa Gustavsson

Mariehamn