DELA

Drabbade av sjukdom

Helt plötsligt har girig-buksjukan drabbat fyra chefer i ÅHS, men smittan lär ha kommit från någon eller några i styrelsen.
Tråkigt att bli utsatt för en sådan ovanlig sjukdom. Emellertid är folk oroliga för att smittan överförs till annan hälso- och sjukvårdspersonal, de som ansvarsfullt under alla tider ställt upp för liv och hälsa. I samhället ryktas det om att det är ett huvudlöshetsvirus som smittat inom styrelsen som fått följdsjukdomen nedsatt bedömningsfunktion. En annan följd lär vara just girig-buksjukan.
Hälsoministern och landskapsläkaren har enligt sina uppdrag övervakat sjukdomsförloppet och de hoppas och tror på en förbättring och småningom ett tillfrisknande. Folk är dock oroliga och villrådiga. En del vill till och med kontakta framtids-Anders för att få en uppryckning till stånd. I detta prekära är hans parti tills vidare virusfritt. Rapport från
Tyckarakademins 27 deltagare