DELA

Dra tillbaka lagförslaget om strypta bilar

Bilskolelärarnas remissvar om 15-åringarnas bilkörande till landskapsregeringen gläder mig.

Alldeles rätt att inte jäkta fram lagförslaget till hösten. Tror ju inte att det här lagförslaget är bra. Läs den utmärkta ledaren i tidningen Åland den 8 februari, där tycker skribenten att det inte är någon bra idé att låta 15-åringar köra bil i upp till 60 kilometer i timmen. Och hur blir det i stadstrafiken där det är 30, 40 och 50 kilometers hastighetsbegränsningar?

Vi ser ju redan att det är mycket svårt för bilister att hålla dessa begränsningar och vi kan inte vänta oss av 15-åringarna att de skulle vara bättre. Polisen har redan svårt att hinna med att hålla hastighetskontroller.

Så här avslutas ledaren: Dra tillbaka förslaget och förse ungdomarna med busskort i stället. Åland behöver inte fler riskabla förare på vägarna.

Håller fullständigt med om det. För några år sedan när diskussionen om stadsbussen gick hög, sades det att vi skulle cykla, vi har utmärkta cykelvägar och korta avstånd.

Det gäller också ungdomarna, de behöver cykla mera, annars åka buss.

Vi behöver inte mera bilkörning på Åland.

STADSBO