DELA

Dödsstraffet ett brott

Nikolaos Pizanias insändare (Nya Åland 30.01.07) om dödstraff väckte säkert många känslor bland läsarna, med orsak.
Amnesty International anser att dödsstraffet är helt oacceptabelt och måste avskaffas. Dödstraffet är den allra mest extrema formen av grym och förnedrande behandling, och det är dessutom oåterkalleligt.
Rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som föreskrivs i artikel 5 i FN:s allmänna förklaring för mänskliga rättigheterna, utgör grunden för arbetet mot dödsstraffet. Detta har varit framgångsrikt under de mer än 50 år som gått sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen. Än återstår dock mycket att göra.

Många länder som har kvar dödsstraffet brukar som argument framhålla att dödsstraffet är avskräckande, det vill säga att den som tänker begå ett brott som kan medföra dödsstraff, avstår från att begå brottet på grund av att han riskerar att avrättas. Många undersökningar har gjorts framför allt i USA. Ingen undersökning har visat att dödsstraffet som sådant har någon avskräckande effekt.
Dödsstraffet är ett grymt och omänskligt straff. Dödsstraffet innebär psykiskt lidande, att vara levande död, från det att domen avkunnas fram till avrättningen. Att sitta fängslad i väntan på att bli avrättad och att intensivt hoppas på att få straffet omvandlat, medför en enorm psykisk anspänning.

Dödsstraffet tillämpas godtyckligt i alla länder där det finns kvar. Ofta är det de som har svårast att försvara sig som löper störst risk att dömas till döden och kanske sedan avrättas.
En avrättning är slutgiltig och går inte att upphäva. Många människor döms till döden och avrättas runt om i världen efter rättegångar som inte uppfyller internationella regler för en rättvis rättegång. I några länder förekommer det att avrättningar verkställs inom några timmar efter domen.

Många oskyldiga har avrättats i flera av världens stater, och Amnesty International tycker att världens regeringar borde inse att dödsstraffet inte är ett straff – det är ett brott.
Minna-Lotta Blomqvist
Gruppsekreterare
Amnesty International, Finlands sektion
Grupp 7 Åland