DELA

Dödläget måste brytas av ansvariga politiker

Bilden av läget inom stadens äldreomsorg har bli än mer förvirrande efter att socialledningen publicerade en insändare den förra veckan i våra medier. Innehållet i insändaren bestreds delvis i en påföljande insändare av personal inom äldreomsorgen.

Oberoende av vem som har rätt är situationen ett uttryck för bristande ledarskap inom stadens socialförvaltning. Ifall ledarskapet fungerar och alla berörda parter känner sig involverade och respekterade uppstår ingen offentlig debatt mellan olika intressen.

Socialledningens insändare vittnar om ett ledarskap som präglas av motsägelsefullhet och ovilja att acceptera andra intressen än de egna. I insändaren sägs att 180 personer jobbar inom stadens äldreomsorg. I juni 2018 protesterade 126 av dessa och motsatte sig införandet av treskift. Samtidigt lämnade de protesterande in ett medborgarinitiativ till staden.

Trots detta massiva motstånd påstår socialledningen att många är positiva till treskift. Något svar på sitt medborgarinitiativ har personalen ännu inte sett spår av.

I insändaren sägs att regelbundna avdelningsmöten hållits med personalen om införandet av treskiftsarbete. Enligt uppgifter från personalen är detta en ren och skär lögn. I detta fall är uppgifterna minst sagt motsägelsefulla. Det torde inte vara omöjligt för de ansvariga d.v.s. stadsdirektören och stadsstyrelsen att reda ut vad som faktiskt gäller. Antingen har det varit regelbundna avdelningsmöten eller så har det inte. Vad ska vi tro?

En återkommande oklarhet är andelen personal som slutat jobba inom stadens äldreomsorg. Socialledning meddelar att ”17 personer valt att avsluta sin anställning under tiden 24.5 till 31.12.2018”. Samtidigt lediganslår staden 21 jobb i augusti 2018 och 25 jobb i januari 2019 inom äldreomsorgen.

Man kan konstatera att andelen lediga jobb stigit sedan augusti 2018. Hela 46 jobb eller nästa 25 procent av äldreomsorgens arbetsplatser har saknat eller saknar personal sedan treskiftsbeslutet. Detta om något talar sitt eget språk. Underbemanning leder till att den ordinarie personalen slits ut. Det i sin tur leder till personalflykt. De anställda har rätt att söka andra jobb för att rädda sin hälsa och skydda sitt välbefinnande.

Socialledningen skriver nu att det inte finns någon uttalad tidpunkt när alla måste ha infört treskift. Uppgiften är ny och går emot socialnämndens beslut från den 24.05.18. Nämndens beslut i den s.k. åtgärds- och tidsplanen lyder som följer: ” …. Införande av 3-skifts arbetestid för all personal förutsätter god planering och förankring hos personalen, varför förändringen kan införas först 1 januari 2019”.

Det motsägelsefulla och auktoritära ledarskapet skapar fortsatt kaos inom äldreomsorgen i staden. De ansvariga skyller på enstaka bråkmakare inom personalen eller politiker som inte håller käft. Det ansträngda läget inom barnskyddet är ytterligare ett mått på brister i ledarskapet.

Här är personalläget också ansträngt. Bristen på stöd och kommunikation inom socialförvaltningen hotar att ytterligare förvärras när ledande personal tackar för sig och söker sig till annat jobb. Om inte socialledningen visar större ödmjukhet och lyhördhet för andras åsikter kommer den nuvarande dysfunktionella utvecklingen att fortsätta.

Dödläget måste brytas av de politiskt ansvariga d.v.s. stadsstyrelsen och ytterst stadsfullmäktige.

BARBRO SUNDBACK (S)