DELA

Dockupphandling pågår

Jerker Örjans m.fl. har upprepade gånger framfört sin kritik mot den planerade specialdockan för Pommern. Denna kritik har besvarats av dockkommitténs ordförande och ledamöter samt av utomstående experter vid ett flertal tillfällen, både i direkta repliker och på andra platser i olika media och möten.

Det regelverk som styr den pågående upphandlingen gör det omöjligt för både kommitté och beställare att närmare kommentera projektets status, inklusive tekniska lösningar.

Dock kan alla svar som efterfrågas i den senaste insändaren hittas genom sökning i de lokala mediaarkiven.

Stadens kommitté för byggande av dock till Pommern