DELA

Dockans fribord – en oförsvarlig risktagning

I ”Upprop för Pommern” riktar 24 personer 8.3 grav kritik och frågor rörande betongdockan till Pommernkommittén. Kommittén meddelar 10.3 att svaren ”hittas genom sökning i de lokala mediaarkiven”! Den som söker blir besviken; svaren saknas helt eller är bristfälliga och vilseledande. Låt oss ge ett exempel.

I uppropet påpekas att det är oförsvarligt att betongdockans höjd över medelvattenståndet satts till 1,3 meter när den åländska bygglagen (från 2008) stipulerar 2 meter och Finlands meteorologiska institut (FMI) 2014 rekommenderar en minsta bygghöjd (= den lägsta nivå över vilken vatten kan förorsaka skada, i detta fall dockans kant) om 2,2 meter. Till dessa höjder skall dessutom adderas hälften av den uppskattade maximala våghöjden.

Pommernkommitténs Roger Jansson hävdar 24.2 att vattennivåerna är lägre i Västra hamnen än i Degerby, där FMI mätt systematiskt sedan 1923. Vid kontroll visar det sig att avläsningar nog görs i Mariehamn för att ställa in landgångar) men att inga vattenstånd överhuvudtaget finns bokförda!

Jansson påstår vidare att det inte spelar någon roll om betongdockan dränks. Ett ytterst märkligt påstående med tanke på att Pommernkommittén framhållit att betongdockan behövs just för att reparationerna som skall utföras där är så långvariga. Vid sådana arbeten kan hål i Pommerns undervattensskrov gapa vidöppna under en längre tid.

Vi talar nu inte om översvämning i dockan någon gång i framtiden utan om en omedelbar fara. Frågan måste ställas: Hur kan staden och landskapet stöda sådana satsningar?

Sven-Anders Eriksson, Sten-Åke Häggblom, Henry Höglund, Jerker Örjans