DELA

Dockan svämmar över – vad betyder det?

Angående arbetet i den planerade torrdockan säger Pommernkommittés egen konsult Jon Helge Aaas att ”hela processen med att byta en plåt tar 2–3 veckor…” Under största delen av den tiden kan ett flera kvadratmeter stort hål stå vidöppet i Pommerns botten.

Desto märkligare är därför Roger Janssons påstående (24.2.) att det inte spelar någon roll om dockan oplanerat skulle vattenfyllas. Pommernkommitténs medlemmar har upprepade gånger framfört att docka behövs för att torrsättningstiderna är så långa att det blir ekonomiskt omöjligt att göra arbetet på ett kommersiellt varv.

Roger Jansson får det att låta som om arbetet är en småsak: ”Att Pommern skulle ligga torrlagd inför utlovade exceptionellt höga vattenstånd… är förstås uteslutet. ”

I den första offertrundan var dockans höjd över medelvattenståndet (fribordet) 2,1 meter. I den nu pågående offertrundan har dockans fribord minskats till 1,3 meter! Något skäl anges inte men anas nog.

Det skulle vara estetiskt mycket ofördelaktigt om dockan sticker upp ovanför det planerade trädäcket mellan land och docka. En högre docka är förstås också dyrare.

Finlands meteorologiska institut (FMI) publicerar rekommendationer för lägsta bygghöjder utgående från FN:s klimatpanels (IPCC:s) prognos 2014. Lägsta bygghöjd är den nivå ovanför vilken vatten kan orsaka skada, alltså i detta fall dockans kant.

Rekommendationerna har beräknats för de orter där FMI regelbundet mäter vattenståndet. Lägsta rekommenderade bygghöjd i Degerby, där FMI mätt vattenståndet sedan 1923, är 220 cm. FMI (och SMHI) påpekar att i byggförordningarna dessutom skall beaktas lokala förhållanden, t.ex. våghöjd.

Vad betyder då detta för dockans vidkommande? Jo, fribordet borde vara 2,2 m (= rekommenderad lägsta bygghöjd i Degerby) + 0,3 m (= hälften av uppskattad våghöjd) eller summa 2,50 meter för undvikande av översvämning fram till år 2100.

Högsta noterade vattenstånd i Degerby är 1,02 meter (14.1.2007). Det kan tyckas förvånande därför att Jansson påstår att högsta uppmätta vattenstånd i Västra hamnen är 0,84 meter.

Förklaringen är inte att förhållandena i Västra hamnen skulle vara väsentligen annorlunda utan helt enkelt att vattenståndsmätarna i Mariehamn avläses för att justera landgångarna, men inte med korta intervall som i Degerby och att avläsningarna i Mariehamn inte noteras.

Det måste ses som mycket allvarligt att Pommerndockans fribord kommer att var 120 centimeter under lägsta rekommenderad bygghöjd.

”Om den fysiska planeringen inte tar hänsyn till klimatförändringarna, riskerar vi att investera i förhållanden som är både dyra och svåra att rätta till i efterhand”, skriver landskapsregeringen i rapporten ”Klimatförändringar på Åland”, men Pommernkommittén har inte informerat beslutsfattarna om de risker man tar.

Jerker Örjans