Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Djurskyddslagen behövermoderniseras och specificeras

Som djurägare bär man ett avsevärt stort ansvar att ta hand om och se till att de djur man åtagit sig får en bra skötsel och ett gott omhändertagande. Det är vi djurägare som valt att ta djuren till oss, inte djuren som valt att vara i våra händer. Att flera djur farit illa under den senaste tiden på Åland har knappast undgått många ålänningar. Det är hemskt att flera djur far så illa och att ingenting görs förrän det är alldeles för sent. Stackars djur!

Anmälningarna läggs bara ned och djuren far fortsättningsvis illa. Detta skadar vårt åländska varumärke och framför allt vår attraktionskraft avsevärt. Här behöver vi göra en stor förändring!

Vi vill ha en hög nivå av professionalitet på hela ön, där får vi inte förakta professionalitet för våra djurs bästa. Djurskyddslagen behöver moderniseras och specificeras, veterinärerna behöver få bättre befogenheter och ta sitt ansvar!

CAROLINE ANDERSON-GRANLUND

MODERAT SAMLING FÖR ÅLAND