DELA

Djurskyddsförordningen måste moderniseras

Djurskyddsfrågorna lyfts ofta upp till debatt. Senaste gällde det cirkusdjuren. Jessy E. Hartvik uttryckte sig bra och helt rätt om saken.

Själv kommer jag ihåg när den åländska Djurskyddsförordningen bereddes, skrev jag som ledande veterinär vid ÅHS bestämt i mitt utlåtande 07.09.1998 just mot detta vid 43 §: “Att hålla elefanter i fångenskap hos en kringresande cirkus är inte etiskt. I likhet med rikets bestämmelser skall elefanterna ovillkorligen strykas från listan.”

Beslutsfattarna körde dock över detta med luddiga motivationer typ att alla sortens evenemang är bra för ekonomin på Åland.

Jag stöder Jessys krav att den åländska Djurskyddsförordningen måste moderniseras. Den är gammalmodig och ineffektiv! Och det är förresten hela den åländska Djurskyddslagen och övriga djurskyddsförordningarna.

Som grund har de principen att djurens lidande ska minimeras till det som är nödvändigt! Hur illa låter detta! Det moderna djurskyddet stöder sig till äkta välfärd hos djuren via möjlighet till naturenligt beteende.

Jag skrev 14.03.2015 en insändare om brister i de formella och praktiska procedurer vid djurskyddsövervakningen och ärendehanteringen. Jag nämnde då registret gällande djurhållningsförbudet, vilket man numera kan döma till också på Åland. Problemet är att förövarna ofta försöker kringgå straffet och uppföljningen med alla möjliga sätt: flytta sig, skriva över djuren till släktingar eller andra personer, byta namn och så vidare.

Registret startartade i juni 2011, men användningen har kommit trögt igång. I början av 2015 var antalet registrerade domar över 350, varav cirka 10 % från grova fall. Antalet registrerade djurhållningsförbud ökar år efter år, men registret utnyttjas fortfarande dåligt. Som exempel frågades efter utdrag år 2012 endast i 12 fall. På Åland använder myndigheterna (ÅMHM, polisen, åklagare och domstolen) mig veterligen inte registret. Registret är även tillgänglig för allmänheten.

Om man som privat person, samfund eller företag är osäker på saluföring eller överlåtelse av djur till någon, kan man kontrollera att mottagaren inte finns i registret. Avgift är 20 euro och där finns domstolsutslagen med skyldiges namn, signum och kontaktuppgifter. Djurhållningsförbudet kan vara i minimum ett år eller gälla till och med för livstid.

Också EU har medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet för att förbjuda djurförsök samlade in över 1,1 miljoner underskrifter. EU gick inte med på att förbjuda alla djurförsök, men lovade gradvis (?) sträva mot detta mål.

Som orsak gavs att det finns risk för att biomedicinskt forskning kan fly till andra delar av världen. Djurförsök i samband med kosmetik-industrin förbjöds inom EU år 2013.

Rauli Lehtinen

konsulterande veterinär, Ålands Djurskyddsförening