DELA

Djärvare beslut för miljön

Min insändare angående musselodlingen har i media och bland allmänheten väckt en viss debatt. Det är bra och det var också meningen med insändaren.

Jag vill för min del klargöra vissa saker.
De som läser insändaren noga märker att jag inte är ute efter att kritisera musselodlingen som pilotprojekt eller Torbjörn Engman som projektledare. Det är bra att göra olika försök och experiment, annars skulle utvecklingen stå stilla.
Torbjörn Engman lärde jag känna under mina år i landskapsregeringen.
Han är en ambitiös, energisk och social person som har varit och är framgångsrik i sina förvärv såsom bland annat fiskodlare, musiker, drivande av projektet ”Visor så in i norden” etc.
Jag är övertygad om att han är en lämplig person som kommer att ge svar på många frågor angående försöket med musselodling.

Vad jag kritiserar är att det finns politiker som nämner musselodlingen som en del av Östersjöns räddning, vilket den definitivt inte är.
Jag har också märkt att när det ställts kritiska frågor i lagtingssalen, om att det görs för lite för vår vattenmiljö, försvarar man sig gärna med att peka på den uppstartade musselodlingen.

Här har media hakat på och ett konkret exempel på detta går att finna i tidningen Åland den 26 juli, där man på första sidan möts av rubriken ”Åländska blåmusslorna kan rädda Östersjön”.
I den nämnda artikeln inne i tidningen står det ordagrant:
”Men genom sådana här projekt kan vi bibehålla en större del av vår nuvarande livsstil.”
Vad man exakt menar vet jag inte, men det torde betyda att vi inte behöver minska våra utsläpp om vi utför dylika musselodlingar.

Detta påstående kan jag inte köpa. Det billigaste och bästa alternativet på lång sikt för vår ekonomi och miljö är att minimera utsläppen. Den dag vi måste börja sanera och rena vattnet blir det en dyr historia, både för ekonomi och för miljön. Vi är nu i ett skede där vi politiker och dess väljare måste bestämma oss, vill vi ha ett renare vatten omkring oss eller anses det att nuvarande utsläpp är oundvikligt för vårt välstånd?

För min del anser jag att ett renare vatten är nödvändigt för vårt fortsatta välstånd. Därmed krävs större insatser och djärvare beslut till gagn för vattenmiljön än projekt som musselodlingen.
Runar Karlsson ( c )
Lagtingsledamot