DELA

Distansundervisning det enda rätta just nu

Det är med oro Ålands lärarförening följer med utvecklingen av corona-epidemin. Det var helt rätt beslut att stänga ner samhället i två veckor för att kunna hantera det fritt härjande viruset, men att inleda vårterminen med närundervisning måste vara ett misstag. Våra beslutsfattare föser barn, unga, lärare och övrig skolpersonal ut på frontlinje utan tillräckligt skydd.

Ålands lärarförening anser att barn och unga ska ha en så normal vardag som möjligt, men beslutsfattarna behöver även ta i beaktande att vi befinner oss mitt i pandemins höjdpunkt. Hur kan smittspridningen hållas nere då ovaccinerade elever från olika klasser och stadier sitter i bussar och taxin från och till skolan? Hur ska vi kunna hålla åtskilda grupper och egna matlag när flera skolor är trånga och alla utrymmen används utöver rekommendationer?

Hur kan kommunerna hantera personalsituationen då många elever och lärare samt övrig personal sättas i karantän? Vem skall göra deras jobb? Det är redan nu svårt att få vikarier. Vi räcker inte till. Arbetsbördan, oron och stressen är orimligt för lärare och rektorer.

Därför föreslår vi att Landskapsregeringen tänker om. Distansundervisning håller oss hemma och alla får undervisning. Det skulle trots allt endast handla om sju skoldagar (10.1-18.1). Vi vet att alternativet inte är optimalt, men i dagsläget ser vi ingen annan utväg. Då och bara då kan vi bidra med att hålla samhället tryggt och smittspridningen nere.

KARSTEN STEINER

ORDFÖRANDE ÅLF

SARA KEMETTER

HUVUDFÖRTROENDEMAN AKAVA ÅLAND