DELA

Diskutera legalisering av lättare droger

Vi har ett stort problem angående drogerna på Åland. Det har förekommit länge och är lättillgängligt för den som vill ha. Många blir fortfarande förvånade och vill inte riktigt tro att det är så illa som det är. Bra med kontakter som känner till problemet och vet hur utbrett det är här. Vi har förlorat många unga på grund av drogerna där även dödsolyckor med fordon framförda av drogpåverkade förare, självmord och överdosering. Det finns många tunga droger som används här. Det är ledsamt att se denna utveckling så något måste absolut göras.

Problemställningarna har diskuterats ett flertal gånger i lagtinget och även i Finans- och näringsutskottet.

I utskottets betänkande över budgeten för 2017 skrev vi:

”Av budgetförslaget framgår att bekämpning av narkotika i samhället prioriteras högt och polisen ska arbeta effektivt för att minska tillgången till narkotika. Detta sker genom ingripande fältverksamhet samt effektiv utredning, där behövliga tvångsmedel används aktivt. Särskild vikt fästs vid förebyggande arbete som gäller ungdomar. Samarbetet med andra myndigheter, bl.a. tullen och polisen i Sverige, stärks för att förhindra införsel av narkotika till Åland.”

I samband med ett av hörandena i ämnet så talades om ”olagligt innehav av narkotika”. Eftersom jag råkar veta att det i Portugal är lagligt att ha narkotika för eget bruk, så undrade jag ju vilken gränsen var mellan ”lagligt innehav” och ”olagligt innehav”. Jag blev upplyst om att det inte fanns ”lagligt innehav” i Finland.

Detta betyder att om jag skulle inneha laglig narkotika i Portugal, så skulle jag inte få ta med det i kappsäcken till Åland. I mosats till alkohol och kaffe, som jag kan ta med.

Jag har förstått att Portugal legaliserade ”innehav” av narkotika för ett antal år sedan och att de negativa skadeverkningarna av narkotikan därigenom minskade. Frågan är om vi även på Åland borde ta upp diskussionen om att legalisera innehav av lättare narkotika (exempelvis cannabis) i syfte att kunna minska skadeverkningarna av narkotika. Skall vi legalisera cannabis?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati