DELA

Diskriminering i Jomalabeslut?

Jomala kommunfullmäktige beslöt i tisdags att anställa en ung man till ny kommundirektör. Kommunstyrelsens förslag var Runa Eriksson, utflyttad jomalabo med stor erfarenhet av personal- och informationsfrågor från sitt arbete på föreningen Norden i Stockholm.
Jomala kommun har i dag ca 150 anställda. Personalfrågor och fortbildning är mycket viktiga, speciellt med tanke på att en stor del av kommunens anställda är kvinnor med låg lön och stort ansvar.
Jomala är också en kommun med stor inflyttning. Kommunsekreteraren ansvarar för information inom kommunen. Detta är uppgifter som Runa Eriksson har arbetat med i många år. Av hennes arbetsintyg framgår att hon är högt kvalificerad och skulle med säkerhet ha motsvarat vår kommuns förväntningar. Det är dessutom tråkigt att Jomala kommun inte aktivt går in för att anställa bortaålänningar som önskar flytta hem.

Är det så att den egentliga orsaken till att Runa Eriksson inte fick jobbet som ny kommunsekreterare är att hon födde en dotter den 17 september och därmed skulle vara moderskapsledig?
Om så är fallet, är det diskriminering på grund av kön och strider mot lag. Det finns klara rättsfall som visar att graviditet och barnafödande inte får inverka negativt på en persons möjligheter att få en anställning.

Carina Aaltonen (s)
Kommunstyrelseledamot i Jomala