DELA

Diskriminerande beslut om bussen

Inte oväntat kan vi läsa insändare från bussåkare som undrar hur de ska komma till centrum i sommar. Den 7 maj beslöt en grupp tjänstemän i staden att stadsbussen inte ska köra i sommar från 8 juni till 15 augusti. Motivet var att antalet bussåkare minskat på grund av coronaepidemin. Dessutom konstateras att staden sparar 20 000 euro.

Det är oklart hur många som berörs av beslutet. Stadens tjänstemän vet knappast de heller. Man undrar om någon försökt ta reda på hur många mariehamnare som är beroende av stadsbussen för att få vardagen att fungera. Beslutet är arrogant. Beslutsfattarna menar antagligen att de är så få som berörs, många är över +70 och dessutom är bussåkarna inte någon stark samhällsgrupp som kommer att högljutt protestera. Beslutet är som jag ser det socialt orättvist och visar på en strukturell politisk diskriminering. De som åker buss är inte så viktiga.

Att spara 20 000 är kanske ändå en sanning med modifikation. Vet vi hur mycket köpkraften minskar med detta beslut? Knappast vet vi det. Hur många stannar hemma från jobbet eftersom trafiken inte fungerar. Vet vi det? Knappast. Beslutet att ställa in sommarbussen måste tas som ett varnande exempel på hur vi inte ska använda coronakrisen för att fatta diskriminerande och socialt ohållbara beslut.

För att kompensera dem som drabbas föreslår jag att staden fattar beslut om att alla som är beroende av stadsbussen för resor till centrum och till jobbet beviljas färdtjänst under tiden 8 juni till 15 augusti. På så vis kompenseras de stadsbor som inte har något alternativt transportmedel för att ta sig till centrum.

Barbro Sundback (S)