DELA

Diskriminerande att beskatta låginkomsttagare hårdare

Den senaste veckan debatterades ”ekonomisk utsatthet” flitigt i lagtinget. ÅSUB-rapporten visar tydligt att den relativa fattigdomen fortsättningsvis är hög på Åland. Landskapsegeringen införde redan tidigare den så kallade ”hundralappen” till ålänningar med en beskattningsbar inkomst om 35 000 euro.

Kanske är det regeringens definition av ekonomisk utsatt? Nu föreslår landskapsregeringen att denna inkomstgräns höjs till 55 000 euro. Fortfarande för att ge låginkomsttagare möjlighet till ökad konsumtion. Är man då ”ekonomiskt utsatt” om man har en inkomst lägre än 55 000 euro?

Alla är eniga i att vi behöver stödja de ekonomiskt utsatta men är det här verkligen rätt sätt? Om man har en inkomst på cirka 15 000 euro betalar man troligtvis ingen kommunalskatt och får därmed ingen ”hundralapp”!

Genom att ge ett negativt skattebidrag som blir positivt för mottagaren skulle de med störst behov kunna erhålla ett tillskott i kassan. Detta möjliggör för även de som har så låga inkomster att de inte betalar kommunalskatt att ändå kunde få ”hundralappen” i plånboken. Denna hundralapp kunde även få vara aningen större men riktas till de som verkligen kan klassas som ”ekonomiskt utsatta”.

Om den politiska viljan verkligen finns är det fullt möjligt att införa ett negativt skattebidrag. Det är diskriminerande att beskatta låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare.

ANNA HOLMSTRÖM

VICEORDFÖRANDE CENTERN