DELA

Discgolfbanans placering är förkastlig

Bästa Mats Adamczak,

Du skrev själv både på Företagarna på Ålands hemsida den 29 maj och i din därpå följande insändare samma text ”Vi stänger ner hela samhället för att rädda 70-plussare och tar bort aktivitetsmöjligheterna för alla mellan sju och 60 år och begränsar det till någon typ av utomhusaktivitet. Då finns det ett fåtal saker man kan göra, som dessutom är gratis.”

När jag skrev mitt eget inlägg om vikten av att ett ärende som det här bereds och behandlas på ett korrekt, demokratiskt sätt utgick jag från att en av de fåtal saker du åsyftade i din text är den på tapeten varande discgolfen. Så om du säger att man tagit bort aktivitetsmöjligheterna för människor i åldrarna sju till sextio och menar att discgolfen är räddaren i nöden för dem, då ”har” du faktiskt exkluderat barn som ännu inte fyllt sju år och vuxna som passerat de sextio. För övrigt, och för att rätt ska vara rätt, så skrev jag i mitt eget inlägg inget om barn under åtta år. Jag lutade mig enbart på det du själv satt på pränt, citerat här ovan.

Enligt min mening är en discgolfbana en precis lika permanent anläggning som en beachvolleybana och beachvolleybanorna i Mariehamn återfinner man på stadens egen hemsida under rubriken ”Idrottsanläggningar”. Den avgörande skillnaden är att en discgolfbana tar en oerhört mycket större yta i anspråk och slitaget på den omkringliggande miljön är, som redan konstaterats, påtagligt. Jag vidhåller därför att den nuvarande placeringen, liksom även placeringen av den planerade utbyggnaden, är förkastlig och tycker det är rent skamligt om våra förtroendevalda i Mariehamn väljer att stöda ett beslut på en semiantik stadsplan från 1950-talet hellre än att luta sig mot en generalplan från 2000-talet, som speglar nutida miljötänk.

Nina Backlund