DELA

Discgolf fantastisk hobby

Vi är två ”gamlingar” (59 och 73) som praktiskt taget dagligen spelar två-tre rundor på discgolfbanan i Mariehamn. Vilken fantastisk hobby, vill vi framhålla. Gå i egen takt i vacker natur, glädjas när spelet går bra, och samla motivation till nya försök när vännen är bättre. Ett lindrigt slitage kan skönjas runt utkastplattformerna men det är marginellt. I övrigt ser naturen ut som vanligt.

Vi ser gärna att banan utvidgas till 18 hål så att det ryms flera utövare av denna sköna hobby. Det skulle vara utmärkt om man fann plats för ytterligare en bana i Mariehamn.

Kasper och Kasperina