DELA

Direktören för De gamlas hem ska ha en social examen

Talentia-Ålands ordförande Marjo Österberg har i offentligheten anfört kritik mot styrelseordförande Harry Jansson och hans syn på vilka kompetenskrav man ska ställa på tjänsten som förbundsdirektör för De Gamlas hem.

Harry Jansson hävdar att de finns två väsenskilda behov för att leda verksamheten vid De Gamlas hem. Å ena sidan ett juridiskt/administrativt behov och behov av kompetens i frågor rörande vården. Jag håller med om att dessa behov finns och att man måste tillse att förbundsdirektören fyller dessa behov.
Det som tycks ha undgått Harry Jansson är att det finns en yrkesgrupp som fyller båda dessa behov och det är den kompetens som man uppnår när man utbildar sig om socialpolitiken. Personer med social examen har kompetens inom förvaltning (juridik/ekonomi/administration) och insikter i vård och omsorg. Det kan bekräftas genom att gå in på socialhögskolornas hemsidor där utbildningen närmare beskrivs.

De Gamlas hem är ett ålderdomshem med 67 platser fördelade på fyra avdelningar med en personal på cirka 70 personer. Verksamheten inom De Gamlas hem är social verksamhet med betydande inslag av vård och omsorg. Kompetenskraven för sådana institutioner är fastställd och förbundsdirektören bör rimligtvis vara en person med högskoleexamen inom det sociala området. Att förbigå personer med social utbildning i detta sammanhang är som att anställa en jurist som chef för Ålands gymnasieskola eller en socialarbetare som chef för tingsrätten.
Jag uppmanar förbundsstyrelsen att iaktta de lagar och förordningar som gäller för socialt arbete i landskapet. För De Gamlas hem bör till förbundsdirektör utses en person med lämplig social examen för att verksamheten ska kunna utvecklas och skötas på bästa tänkbara sätt.
Christian Beijar