Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Dina sociala rättigheter

Alla människor behöver i något skede av sitt liv ta del av samhällets sociala tjänster, från barnomsorg till äldrevård.

Det nya socialvårdspaktet som lagtinget nyligen antog är en stor reform som förbättrar klienternas ställning avsevärt. Jag tog del i processen och bevakade speciellt lagen om nya behörighetskrav inom socialvården.

Lagen innebär en ordentlig kvalitetssäkring för klienterna, det finns en övervakningsmyndighet och klienten kan kontrollera att socialarbetaren är behörig.

I dagspressen kan vi tyvärr läsa om hur klienter inte har erhållit sina lagstadgade sociala rättigheter. Det krävs kunskap, ork och engagemang för att orka processa i domstolsväsendet. Jag har även personligen blivit engagerad i vissa fall.

Det kommer jag att fortsätta med, verktygen är politik och juridik.

En av mina valslogans lyder Social Rättvisa Åt Alla.

Min utgångspunkt är att man har rätt till sina lagstadgade sociala rättigheter utan att behöva kämpa och processa för dem. Alla skall behandlas lika, det får inte bero på om man har ork, kunskap eller engagemang för att tillvarata sina rättigheter.

Den nya lagstiftningen är dock en rejäl förbättring och till sin uppbyggnad så att man kan tillämpa rikets anvisningar direktiv och även rättsfall. Den nya handboken om funktionshinderservice är utmärkt och kan tillämpas av alla kunniga tjänstemän.

Vi ser framåt. Vi måste modernisera diskrimineringslagen, stifta en ny funktionshinderlag. En subjektiv rätt till att myndigheterna samordnar social, hälso- och sjukvården med just dig i centrum.

Jag vill fortsätta arbetet för dina sociala rättigheter.

ROGER ERIKSSON

Lagtingsledamot och lagtingskandidat