DELA

Dina 2000 kvadratmeter

Den samlade arealen av odlingsbar mark på jordklotet är 1,5 miljarder hektar. Om den marken delas mellan jordens 7 miljarder människor har varje människa ungefär 2000 kvadratmeter var.
I Sverige används i genomsnitt 4000 kvadratmeter per person, för livsmedelskonsumtion. Den yta som krävs för att producera vår mat är olika beroende på vad vi äter. Till exempel kan vi på en kvadratmeter producera, grovt räknat, 50gr kött, 500gr spannmål eller 5000 gr rotfrukter och andra grönsaker. Om du vill veta mera om projektet ”dina 2000 kvadratmeter” kan du gå in på www.2000m2.eu.

Genom att odla mat, utan tillsatser av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, reduserar vi övergödningen av Östersjön. Dessutom mår djuren bra, allt ifrån maskarna till korna. Genom ekologisk odling utarmas inte jorden utan du kan fortsätta odla mat på 2000 kvadratmeter. Av detta följer att människan mår bättre och av detta följer att ekonomin mår bra, osv. Den gröna ekologin och ekonomin kan bli en ny tillväxtmotor som får världen tillbaka på vägen till välstånd. Framtidsvinnarna är de jordbruk som ägnar största uppmärksamheten åt markens kondition och boskapens välbefinnande.

Inom tillverkningsindustrin är framtidsvinnarna de som ägnar sig åt produkternas kvalitet framom kvantitet. Frågan är bara: Vill vi ha ett sjukt samhälle? Vem vinner på det? Vem vinner på att förorena vårt hav? Vem vinner på att utarma odlingsjorden? Vill vi att rädslan skall ha makten över oss? Vill vi tro på illusionen att det inte finns tillräckligt åt alla … . Eller kan vi låta ekonomin växa på ett mer intelligent och hållbart sätt.
”Vi är alla en”