DELA

Din röst har kraft – använd den!

Nu har vi sett hur det blev efter förra riksdagsvalet! Är det något vi vill uppleva igen?

Nej nu måste det bli nya tag, ingen vill ha försämringar så som vi fick uppleva tidigare år med 24 timmar längre arbetstid per år, 30 procent lägre semesterpeng, dagpenningen för föräldraledighet som skars ner och man avstod från den förhöjda arbetslöshetsdagpenningen och mycket därtill. Tänk efter nu hur ni vill ha det fyra år framåt och förhoppningsvis en mycket längre tid framöver.

Det finns en klar kandidat som ställer upp för arbetarnas välfärd: Jessy Eckerman (S), nummer sex.

Svenska språket ligger i farozon för utrotning i riket trots att det står i grundlagen att Finland är tvåspråkigt. Sparande och nedskärningar inom barn- och äldreomsorgen har gått för långt och nu är det dags att vända trenden till det bättre. Sänkt skatt för pensionärer med låg pension så att de får ett bättre socialt liv.

GREGER GRANLUND (S)

GUN-BRITT ELORANTA (S)

BILL FLÖJT (S)

INGER FLÖJT (S)