DELA

Din röst har betydelse

På söndag är det val till riksdagen. I det valet har din röst betydelse för att säkerställa att Åland har ett starkt mandat i riksdagen.

Under fyra år har jag haft förtroendet att vara Ålands riksdagsledamot. Det har varit en period med många utmaningar och där en stark röst för Åland, svenska språket och sjöfarten har behövts dagligen. Nästa mandatperiod kommer innebära nya utmaningar. Då behövs ett par trygga händer för Åland i riksdagen.

När det stormar i världen och i finsk politik, och då Sannfinländarna på nytt ökar i opinionsmätningarna, behövs det kontinuitet och erfarenhet från Åland i riksdagen. Med mitt breda kontaktnätverk, mina språkkunskaper och mitt engagemang vill jag fortsätta vara Ålands starka röst i riksdagen.

Jag vill fortsätta vara en brobyggare som stärker Åland samt fortsätta upprätthålla kontakten hemåt till Åland på samma sätt som hittills genom att både skriva aktivt och genom att fortsätta vara ute i verkligheten.

Redan inkommande onsdag tillträder den nya riksdagen. Sedan inleds de viktiga regeringsförhandlingarna och armbrytningen kring utskottsplatser och andra viktiga positioner.

Startsträckan är kort och i de förhandlingarna har röstetalen inverkan på om man ska få de positioner som är viktigast för Åland. Varje röst stärker således mandatet. Gör därför din röst hörd i riksdagsvalet nu på söndag genom att gå och rösta!

MATS LÖFSTRÖM

ÅLANDS RIKSDAGSLEDAMOT

RIKSDAGSKANDIDAT