DELA

Diken sänker grundvattnet

Är det lagligt att jordbrukare genom täckdikning med djupa diken sänker grundvattennivån väsentligt?

Markområdet på sidan av de aktuella åkrarna är tidigare orörda alkärr som nu lider stor risk att bli torrlagda.

Efter en torr sommar som denna verkar det vettlöst att dika bort vatten i stället för att försöka gardera sig till ett annat år. Är detta verkligen exempel på ett modernt och kunnigt jordbruk?

Vid sänkning av grundvattnet lakas dessutom marken ur. Stora mängder gödning och tungmetaller såsom kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink rinner ut i havet.

Människan fortsätter att utarma sin omgivning trots att vi ser allt fler tecken på att vi de senaste 50 åren gjort verkligt stora misstag i miljön.

”BEDRÖVAD”