DELA

Digitaliseringen underlättar vår vardag

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar. Allt mer av den informationen kan lagras i olika appar, som vi har tillgängligt i våra telefoner.

Både i Sverige och i Finland planeras att överföra körkortet till en app i telefonen. Körkortet för våra fordon är något som vi alltid måste ha med oss när vi är i trafiken och är det vi nästan alltid har inom räckhåll när vi är utanför hemmet så är det just telefonen. Varför skall vi då inte utnyttja detta redskap ännu mer i vårt liv? Nu ligger just körkortregistret under Helsingfors beslutande men det finns andra intyg som vi behöver ha tillgängliga för att uppvisa i olika situationer och som sköts lokalt på Åland.

Hösten är snart här och jaktkorten har kommit som ett brev på posten. Bara att sända ut ett papper när det finns andra möjligheter visar på att vi har en hel del att utveckla. Vid uppvisning av dessa skall det finnas ett kvitto som påvisar att avgiften har erlagts. Med dagens betalningsrutiner är det ett litet pyssel som måste utföras. Skulle vi istället införa ett digitalt jaktkort, som finns tillgängligt i telefonen, underlättar det för jägarkåren. Genom denna app skulle vi också få kunskap och information i mycket annat som är viktigt för beslut när det gäller jaktvården.

Även registerutdrag för bil och båt borde vara digitalt för att finnas tillgängligt och inte förlagt eller vattenskadat ombord på en båt. Ett annat område är biljetter när det gäller kollektivtrafik och skärgårdstrafiken som skulle digitaliseras snarast.

Ålands arbete med digitaliseringen måste ges mer resurser för att underlätta för invånarna och omfördela resurser. Vi lever i en tid där utvecklingen går fort men som också skapar förutsättningar att använda resurser på mycket annat än att klippa och klistra.

MIKAEL STAFFAS
LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT