DELA

Digitalisering behövs i våra kommuner

Nu och då hör man farhågor kring ”byråkratisering” och omständiga beslutsgångar i våra kommuner. Runar & Co i Saltvik hade nyligen en insändare kring byråkrati och de konstaterar att byråkratin tenderar bli större med större enheter (till exempel kommuner). Det kan den bli om man inte vet hur man ska hantera det och man väljer att trampa på i samma gamla spår, gör vi som vi alltid gjort så kan det ju inte bli mer fel än tidigare men inte heller mer rätt tyvärr. Det finns lång erfarenhet av detta i vårt privata näringsliv, där man minskat den negativa byråkratin genom att utöka samarbeten och slå ihop enheter för att effektivisera och möta kunden på ett bättre sätt.

Jag väljer som sagt att se det från ett annat håll, med bredare enheter och således bredare kunskapsbas så kan vi bättre nyttja de kompetenser som idag finns spridda över olika enheter beträffande effektivitet, kunskapsnyttjande och framförallt en bättre, mer rättvis och jämlik hantering av våra innevånare och deras behov (framförallt lagstadgade).

För mig är byråkrati inte enbart av negativ klang, jag väljer att se det positiva i det. Jag citerar svenska Wikipedia: ”Byråkrati är den struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en vanligen större organisation.”

För mig är det viktigt med byråkrati i denna form, det vill säga ett visst mått av regler som säkerställer individens rättighet och kommunens ansvar mot sina medborgare. Jag vet att man inom olika segment upplever detta jobbigt, man har avlagt vallöften som blir svåra att hålla då eventuella regler ställer till det men dessa regler finns där av en orsak och det är att säkerställa en rättvis behandling av individer. Reglerna i en byråkrati kan alltid ändras men finns där av en orsak.

Beträffande negativ byråkrati så finns det ett antal åtgärder som är precis så svåra att genomföra som man själv önskar. Jag vill se till att få fart på digitaliseringsprocessen och automatisera kommunens processer så att flödet blir mer transparent och att vi får en effektivare beslutsprocess.

Jag vill minska pappersflödet genom att införa digital hantering av allt mötes- och protokollsmaterial, alla ansökningar ska kunna lämnas in digitalt och du ska som innevånare kunna se när som helst på dygnet var i processen ditt ärende finns och vad nästa steg är. Målet med detta är således att snabba upp processer och skapa transparens vilket borgar för effektivitet och en nöjd kund. Dessa processer går att effektivisera mycket idag och jag tror att det är betydligt lättare att göra det med tydliga regelverk(byråkrati) och enheter med samlad och bred kompetens utan att göra avkall på närdemokratin på lilla Åland och framförallt norra Åland.

Jag har själv jobbat med frågan beträffande digitalisering både inom det offentliga och privata näringslivet och avser att fortsätta med det. Det krävs nytänkande och mod men lyfter man bara blicken mot horisonten och ser målet så är arbetet ganska lätt och resultatet riktigt bra!

Tommy Sjöblom

Saltviksliberalerna