DELA

Digitala verktyg höjer Ålands attraktionskraft

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Åland har mycket att berätta för sina besökare men också sin egna invånare. Genom årens lopp har detta skötts med en stor mängd pappersprodukter och så sker även fortfarande. Det finns de som fortfarande anser att pappersprodukter är viktiga i vårt informationssamhälle. Det som är ännu viktigare är att budskapet som man vill berätta om är aktuellt. Ingen vill läsa om öppettider som inte gäller, avgångstider som är föråldrade, nedlagda verksamheter mm. Eller att man glömt att berätta om något väsentligt. Pappersprodukter som har dessa brister skapar en misstänksamhet, kan vi lita på den som vill ge oss information.

Istället har vi numera möjlighet att dela med oss av kunskap digitalt. Korrigeringar kan utföras omgående, kompletteringar lika så, och vi har informationen tillgänglig utan att vika ut pappersprodukter om och om igen. Regeringens framtagna Bomarsunds app, utvecklad av Visit Åland, är ett välkommet bidrag i arbetet med att utveckla berättelserna om Åland. Inför Åland 100 kommer en annan app att presenteras med syfte att ge oss aktuell information speciellt för Åland 100.

Utöver appar finns det många andra digitala tekniker som kan bidra med spridandet av information. Jag vill framhålla QR koden, som vi alla sprungit på inom olika sammanhang men inte i utemiljö på Åland. Denna lilla krumelur kan genom ett enkelt foto ges oss precis så mycket information som vi önskar sprida om exempelvis Julius Sundbloms statyn, ett stenröse på Vårdö eller en ruin vid Otterböte. Inga märkvärdigheter behövs på plats, annat en liten plakett med QR krumeluren på. Vem som helst kan åstadkomma detta.

Genom att ta ett foto av QR koden leder den oss vidare till en www adress som öppnar sig i din telefon eller padda som är uppkopplad mot mobilnätet. Informationen kan utvecklas och behöver inte vara perfekt från början. Det är genom dessa små insatser vi kan öka på berättelserna om Åland och dess historia men även våra nutida berättelser kan berika genom denna lilla krumelur. Kostnaden är ringa, bortsett från arbetet med att teckna ner informationen eller berättelsen.

Jag uppmanar Ålands kommuner, förningar, museer mm att hjälpa till i arbetet med att öka på berättelserna vid lämpliga objekt. Startar detta arbete nu kommer alla som kommer till Åland under vårt 100 års jubileumsår, erbjudas en massa nya berättelser runt om på Åland. Kanske är det upplagt för Mediskurser i hur vi utvecklar information med hjälp av den lilla krumeluren, QR kod.

De digitala verktygen ger oss nya möjligheter, med ibland mindre ansträngningar, bara vi vågar ta med utvecklingen i våra liv.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA