DELA

Digitala ansökningar endast ett alternativ

Enligt stadens annons ska ansökningar om de nya tomterna i Södra Lillängen göras digitalt. Några andra alternativ tycks inte finnas. Detta strider mot alla rättsprinciper, speciellt jämlikhetskravet i grundlagen.

Det är synnerligen diskriminerande om endast de som kan och vill använda datorer eller datatelefoner och har tillgång till sådan utrustning ska kunna ansöka om tomterna. Detta måste omedelbart rättas till!

Alla ska ha lika möjligheter och kunna leva ett fullständigt liv utan datautrustning. Det gäller även alla andra ansökningar där myndigheterna förutsätter elektroniska ansökningar. Datorerna får endast vara ett av flera alternativ. Mänskor kan inte tvingas till att använda maskiner.

Låt inte digitaliseringen förstöra Åland!

”KRÄNKT STADSBO”