DELA

Diametralt motsatt åsikt

Nina Fellman går i svaromål på min insändare ”Vet Sannfinländarna bättre vad som är bäst för Åland?” i Nya Åland den 24 september 2012. Fellman och jag tycks ha diametralt avvikande uppfattningar om vi klarar av att hantera en vidare självstyrelse, varför jag valt att bemöta hennes kommentarer.

1. ”Just skattelagstiftning är mycket svårare än något vi på Åland idag sysslar med. Min fråga är om vi har den kompetensen eller till rimlig kostnad kan skaffa oss den.”, skriver Fellman.
Svar: Samma argument användes från Socialdemokratiskt håll när ett övertagande av postväsendet och Radio och TV diskuterades i tiden. Då höjdes varningens fingrar för dyrare porton och svarta TV-rutor. Om vi alltid utgår från att vi saknar kompetens att ta oss an nya utmaningar blir det snabbt en självuppfyllande profetia, vilket definitivt inte leder Åland framåt.

2. ”Allt ont kommer inte österifrån och allt som är gott och bra är inte ålandsbördigt.”, fortsätter Fellman.
Svar: Vi är helt överens. Även Åland, som är ett öppet samhälle stärks av ett utbyte med omvärlden av inflyttare, varor, tjänster, kapital, kunskap och kompetens. Många duktiga, kreativa och företagsamma människor har flyttat in österifrån, och lyckligtvis är inte alla lika negativt inställda till förändringar som Fellman.

3. ”Vi lever lyckligtvis både på Åland och i Finland i demokratiska system där enskilda partier inte bestämmer. Just nu bestämmer Sannfinländarna precis lika mycket om Finland som Ålands Framtid om Åland.”, skriver Fellman avslutningsvis.
Svar: Sannfinländarna representerar tyvärr i dagsläget var femte finländare. På de områden där Åland saknar behörighet innebär det således att SF bestämmer betydligt mera om Åland än vad de åländska partierna tillsammans har möjlighet till. Vad menar Fellman att i dessa frågor talar för att finländska politiker besitter större kompetens om Ålands intressen än vi själva?
Axel Jonsson
ordförande för
Ålands Framtid