DELA

Dialog på flera sätt

Nyligen har vi kunnat följa debatten i media om datorers icke vara eller vara på politiska möten där folkvalda representanter deltar. Det hela började med att en av våra folkvalda representanter i Lemlands fullmäktige, Fredrik Lindqvist, förbjöds att använda sin dator. Argumenten emot användning av datorer verkar vara att det är störande och att man inte kan delta i debatten om man har dator.
För mig är det här upprörande, särskilt i vår moderna tidsålder, där datorn nu i många år har varit ett mycket vanligt arbetsredskap. Det känns fel när man förbjuder en folkvald politiker att använda ett allmänt använt, modernt och tekniskt hjälpmedel i ett beslutande organ där folkviljan ska representeras. Det vore som att förbjuda penna, papper och miniräknare.

Det finns andra saker som är mer störande än datoranvändning på mötena. Politiker som inte sätter mobiltelefonen på ljudlös eller de som muttrar och kommenterar andra folkvalda negativt, både mer och mindre ljudligt, medan de för fram sin åsikt. Tråkiga härskartekniker som fortfarande förekommer tyvärr. Och det är inte bara män som gör så, utan också kvinnor.

Vad gäller frågan om att kunna delta i debatten eller inte om man har en dator så kan man bara konstatera att var och en har olika förmågor. En del har bra simultankapacitet, andra inte. Vissa använder datorn som arbetsredskap till sina anteckningar och för att läsa dokument med mera. Samma sak gäller papper och penna. Vissa antecknar flitigt och läser pappersdokument. Andra kanske skissar på något fritidsprojekt. På lite längre sikt framkommer det nog till väljarna vilka som är aktiva och vilka som inte är det. Väljarna bestämmer ju sen i slutändan vilka representanter man vill ha.

Det kan också vara skäl att nämna att det under pågåenden möten pågår en hel del kommunikation med andra. En del skickar lappar och viskar och ofta diskuterar man med åhörare. Sociala medier handlar om kommunikation i högsta grad. Varför kan man inte då föra dialog med andra på det sättet också idag?
Petri Carlsson (fs)