DELA

Dialog behövs mellan näringsliv och politiker för att skapa jobb

Arbetsmarknaden står de kommande åren inför enorma omställningar bl.a på grund av den tekniska utvecklingen. Liberalerna genomför seminarier för att få fram behoven och åtgärder för samhällsutveckling på hela Åland. Här korta sammandrag av möten med näringslivet.

Näringslivskvällen på Norra Åland. Ett 50-tal företagare deltog och förde fram följande: Det finns stora samordningsvinster att göra på norra Åland genom Smakbyn, ett nytt hotell, Kastelholms slott, golfen, gästhamnen och en utveckling med besökscentrum vid Bomarsund. Utveckling och samverkan av de stora projekten innebär också ringeffekter på mindre företag framöver och möjlighet att än mer utnyttja lokalproducerat. Det skapar jobb till nytta för hela samhället.

På politisk nivå finns behov av att påverka skattelagstiftningen så att företag lättare skall kunna nyanställa och ta lärlingar. Fler företag och jobb ökar skatteintäkterna i samhället och därmed möjlighet att bibehålla välfärden. Det finns behov av en snabbare myndighetsutövning och mindre byråkrati. Samspelet näringsliv myndigheter bör förbättras.

Den gemensamma marknadsföringen utanför Åland och informationen till besökare kan förbättras, inte minst genom ny teknologi och samarbete. Det behövs en översyn av avgiftsfloran för olika tillstånd som är betungande för småföretag under utveckling. Det finns behov av en tjänst som näringslivsutvecklare på Ålands näringsliv.

Framtidsseminarium i Mariehamn. Många av framtidens yrken kommer vi att hitta inom teknologi och IT. Det gäller för Åland att nischa utbildningar och anpassa dem till näringslivets behov. Sjöfartsutbildningen måste vara konkurrenskraftig och det finns behov av nyinvesteringar. Ett område som visar oroande tendenser är turismen där övernattningsdygnen på sju år gått ner från 491.000 till 393.000. En analys var att vi inte är tillräckligt synliga och olika former att marknadsföring behövs.

Ett marknadsföringsnätverk med besöksmål över hela Åland har potential att få turisterna att stanna längre. På framtidseminariet kom också fram att innovation, skapandet av företag och jobb sker mest och bäst i de städer som har stor inflyttning där kulturer möts och kreativiteten flödar. Till de 15 främsta städerna i världen finns tre i Sverige: Malmö, Stockholm och Göteborg. Åland med snart hundra olika nationaliteter och en väl fungerande integration ligger bra till i en allt mer global värld.

Näringslivskväll för Västra Åland. Den 9 april ordnar Liberalerna igen en företagskväll, den här gången på Ekeborg i Eckerö. Det är stora satsningar på gång i Eckerö bl.a familjeparken, fiskodling på land och nystart av golfen. Det innebär mer besökare, nya jobb och möjlighet till inflyttning. Ringeffekterna för företagarna och samhället kan bli stora.

Frågan är hur Västra Åland, tillsammans med de nya företagen och redan etablerade företag på bästa sätt tillsammans kan ta vara på de nya möjligheterna. Erfarenheterna från mötena med näringslivet kommer liberalernas kandidater till riksdags-, lagtings- och kommunalval att föra fram i de kommande valen och i politiken.

Liberalerna Styrelsen