DELA

Detta kunde vara Mariehamn

Bor du i en öppen stad där medborgarna bejakar förändringar och upplevelser, där människorna gillar mångfald och gärna tänker nytt? Har staden dessutom bra skolor, bra barnomsorg, livfull musikundervisning, intensivt idrottsliv, massor av cykelvägar och ett livligt kulturutbud?
Nej, detta är inte Mariehamn utan Umeå, vars kommundirektör jag hade förmånen att få träffa under UBS-kongressen (Union of the Baltic Cities) i Liepaja, Lettland förra veckan. Kongressens mål var att stärka samarbetet mellan kuststäderna kring Östersjön och att utbyta erfarenheter. Hur vi skall stärka våra städer ekonomiskt? Umeås lösning var att satsa på kultur och fritid.

Den privata sektorn i Umeå haft en kraftig tillväxt de senaste 10 åren. Staden har vuxit ekonomiskt och lockat till sig allt från företagare, studeranden till barnfamiljer. Nyckeln till framgången är ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet, utbildningsenheter och andra aktörer. Temat har varit kultur. Kommunens uppgift är att bevaka näringslivets intressen rörande kommunikationer och annan infrastruktur samt att arbeta med extern marknadsföring för att stärka stadens attraktivitet.

Vi behöver nytänkande även i Mariehamn. Rösta på socialdemokraterna!
Sara Kemetter (S)
Lagtinget nr 28
Mariehamn nr 548