DELA

Detta krävs av ÅHS-chef

Egentligen skulle det vara en person med en kombination av juridisk-ekonomisk och medicinsk kompetens. Till exempel en juris kandidat som också är läkare eller en sjukskötare/politices magister (med lämplig ämneskombination). Men det är ont om sådana.
Jag talar om en kommande förvaltningschef för ÅHS. Därför borde man i sitt sökande efter en ny kraft till posten främst ha en lämplig jurist eller en politices eller ekonomie magister i åtanke. Varför?

Jo, därför att ÅHS är en offentligrättslig organisation, som producerar hälso- och sjukvårdstjänster. Verksamheten är i mycket stor utsträckning regelstyrd.
Jobbet som förvaltningschef handlar om administration, juridik och ekonomi. Det är budgetar som ska beredas, tjänster som ska inrättas, personalproblem som ska lösas, förhandlingar som ska föras med fack, arkitektbyråer, byggnadsentreprenörer, konsulter osv.
Det är fråga om ärendeberedning, föredragningar och beslut, behandlingar av yrkanden på rättelser i beslut, bemötande av besvär hos förvaltningsdomstolar och en hel mängd annan juridik. Och ekonomi. Därför är den beskrivna kompetensen närmast en nödvändighet.

Förvaltningschefen behöver inte vara läkare. Medicinsk kompetens råder det ingen brist på. Närmast till hands finns chefläkaren.
Jag tror inte heller på en person från det privata näringslivet, som fungerar på andra villkor.
Till kravet på viss formell kompetensen och erfarenhet bör man lägga goda ledaregenskaper, en integritet kombinerad med en lyhördhet gentemot de olika personalgrupperna samt en grundläggande förståelse för verksamhetens förutsättningar, behov och mål.

Det blir inte lätt att finna rätt person till posten. Det kan hända att man måste rekrytera någon bortifrån. Till en tjänst kring vilken det ofta blåser.
I Sverige har man konstaterat att det ingenstans byter innehavare så ofta som på motsvarande tjänster där. Lycka till ÅHS!

Jörgen Erlund

Godby