Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Detta går jag till val på

Ålands socialdemokrater står på en stadig ideologisk grund. Som Ålands äldsta parti har vi varit med och byggt upp det åländska samhället. Vi vill fortsätta arbeta för förändring. Vi tror inte på att slå sig till ro. Åland är inte färdigt.

Den politiska vänstern, socialismen och socialdemokratin har sina rötter i ett motstånd, mot klassamhälle, medfödda privilegier och djupa orättvisor.

Socialdemokratin har alltid kämpat för människors lika värde. Arbetare, kvinnor, barn, utstötta, arbetslösa, handikappade och gamla har rättigheter. Ingen är en belastning, utan en del av samhällskroppen.

Alla ska kunna vara med och ge, och de som kan ge mindre ska vi ta hand om. Välfärden vill vi finansiera genom en progressiv beskattning. Det betyder att man betalar i relation till sina inkomster, mindre om man har lite, och mer om man har mer. Vi tycker att det är både rättvist och humant.

Ingen i vårt samhälle ska bli utan vård, skola och omsorg för att man har lite pengar. Det är vårt gemensamma ansvar.

Det är också ansvaret för miljön och för framtida generationers livsvillkor.

När socialdemokratin föddes låg fokus mycket på den fackliga kampen och arbetsmarknaden, för rättvisa löner, trygga arbetsplatser, rimliga arbetstider och arbetsförhållanden. Det kämpar vi för ännu idag, både hemma och borta.

Vi tror inte att ett gott samhälle byggs på slavlöner i andra länder. Därför är den internationella solidariteten viktig. Vi tycker att samma goda villkor ska gälla överallt.

Socialdemokratin är en nordisk, europeisk och internationell rörelse, och vi är en del av den. Vi arbetar för fred som inte bara är avsaknad av våld, utan rättvisa och möjligheter att förbättra sitt liv och sitt land.

Om detta är sånt som du kan omfatta så kom ihåg att det bara finns ett parti som faktiskt står på de svagas sida, gång på gång.

Rösta på en folkrörelse som fortfarande är viktig.

IGGE HOLMBERG

Lagtingsledamot i fyra år till om ni ger mig ert förtroende