DELA

Detta är oljerättika

Apropå frågan i torsdagens Nyan om vad oljerättika är för typ av växt kan vi kort konstatera att det är en relativt ny ettårig mellangröda/ fånggröda med flera goda egenskaper.

försöksstationens mark i Ingby hade vi under försommaren halvträda. Efter det sådde vi oljerättika, vilket vi gjorde av flera orsaker – dels för att inte tappa de näringsämnen som mineraliseras då marken står utan växtlighet – därav namnet fånggröda, dels för att tillföra marken humus i form av gröngödsling. En ytterligare god sak med den här odlingen är att oljerättikan har ett djupgående rotsystem och den fungerar därför också som luckrare av marken. Oljerättikan kommer att krossas och plöjas in.

Oljerättikan har också en sanerande effekt ifall man har nematoder (mikroskopiskt små maskar) som skadegörare i marken. Då skall oljerättikan efter krossning plöjas in omedelbart och en förångning sker som tar kål på ex. rotsårsnematoder i gamla fruktodlingar och potatisnematoder – en biologisk bekämpningsmetod med andra ord.
Under fjolåret gjorde försöksstationen en testodling av oljerättika i en före detta äppelodling. Jorden analyserades både före och efter odlingen. En markant minskning av antalet rossårsnematoder (Pratylenchus) kunde konstateras. Vissa sorter av oljerättika uppges verka sanerande på rostringar/groddbränna vid potatisodling. Studier med oljerättika pågår för fullt för att klarlägga dess effekt mot s.k. jordtrötthet, som kan vara förorsakad av olika jordboende insekter, svampar och bakterier.

Försöksstationen informerade om oljerättikan under skördemarknaden vid Landsbygdscentret.
Ulla Boman
föreståndare
Ålands försöksstation