DELA

Detta ändrar inte något

Min skriftliga fråga i lagtinget inleddes med: ”Enligt uppgifter från polismyndigheten på Åland har fem narkotikarelaterade dödsfall inträffat på Åland under år 2016. Detta skulle då innebära att Åland placerar sig i toppen i Europa, med en mortalitet om 272 per miljon, vilket är dubbelt högre än den officiella ettan Estland hade 2015.”

Minister Wille Valve vill negligera dessa uppgifter och kallar dem nedlåtande för ”polisutredares förhoppningsvis kvalificerade gissning”.

Valve har rätt i att det inte finns någon officiell statistik i frågan. Det noterade jag snabbt då jag som ny medlem i ANDTS-kommittén (”drog”-kommittén) ville få tag i statistik. Polisen tog dock snabbt fram de informella uppgifterna. Tack!

Varför har inte WV under sina femton månader som minister bett om dessa uppgifter? Jag ber uppriktigt om ursäkt för alla de anhöriga för vilka jag med dessa uppgifter river gamla sår.

Jag hoppas att ni förstår att jag presenterar dessa uppgifter så att vi ska kunna minska antalet dödsfall på Åland i framtiden. För mig var storleken av dessa uppgifter nya och det verkar som ministern ännu är inne i en förnekelsefas, trots att ”alla på stan” känner många narkotiakarelaterade dödsfall.

Valve säger att statistiken inte kan jämföras. Polisen säger att det var fem dödsfall år 2016. Då drar jag slutsatsen att Åland med 272 dödsfall per miljon är nummer 1 i Europa då den officiella ettan Estland har cirka 130. Det kan hända att ett av de åländska dödsfallen inte är ”direkt” utan ”indirekt” kopplat till narkotika. Självmord, olyckor och långvarigt bruk räknas som ”indirekta dödsfall”. De är normalt tv gånger fler än de direkta dödsfallen.

Detta ändrar inte på något. Mortaliteten är då 217 per miljon och Åland är fortfarande nummer 1. Även om polisen misstagit sig så att två av dödsfallen så är Åland med 163 per miljon fortfarande nummer 1. Valve hävdar att Åland har ”problem” med litenheten när det gäller statistik. Det gäller om vi skulle ha låga och/eller normala siffror.

Från olika informella källor har jag nu fått fram uppgifter om att vi under åren 2000–2016 haft minst 37 narkotikarelaterade dödsfall på Åland. Redan med ett dödsfall per år eller om 54 dödsfall per miljon så ligger vi mycket högt uppe i statistiken.

Varför har ingen låtit uppgöra en officiell statistik?

Minister Valve (2015– ) har inte bemödat sig om det.

Inte heller Carina Aaltonen 2011–2015.

Inte Katrin Sjögren 2007–2011.

Inte Harriet Lindeman 2005–2007 och 2000.

Inte Gun-Mari Lindholm 2003–2005

Inte Sune Eriksson 2001–2003.

Ingen av våra ansvariga ministrar på 2000-talet har brytt sig om att ta fram statistik över narkotikarelaterade dödsfall. Man har valt ”sopa-under-mattan”-metoden.

Det har förts en debatt nu och då, men det Valve räknade upp i sitt svar till min skriftliga fråga var enbart en upprepning. Ingen har vågat eller brytt sig om att göra en radikal förändring av den åländska narkotikapolitiken.

Valve säger att det inte är ”ansvarsfull att dra slutsatsen av dem” (de informella siffrorna). Jag undrar i min tur om det varit ”ansvarsfullt” att inte ens försöka få fram några officiella siffror?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati