DELA

Det vill (S) göra i staden

Bästa väljare!

Men vad nu! Ska det komma regelrätta valprogram på insändarplats eller vad? Nja, inte riktigt. Men vi socialdemokrater i Mariehamn vill berätta var vi står just nu, och vilka visioner vi har för kommande 4 år i vår stad. Många frågor är inte helt svart/vita och har en tydlig dimension av ”å ena- och andra sidan”, men visst – nog skiner ideologin igenom och nog spelar det roll vilket parti du lägger din röst på.

För det första vill vi återställa enigheten och trovärdigheten. Har man skakat hand med en socialdemokrat så gäller det, även framöver. Vi har ingen hård partipiska men vi ämnar att än mer prata ihop oss i partiet och enas om en linje i olika frågor. En linje som sen känns igen i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Äldreomsorgen . Staden har bra strategidokument och mål. Där slås fast att personalens kunnande och medbestämmande ska värderas högt och att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Dessutom bör man, med avstamp i Carolina Sandells fina rapport, låta anhöriga och brukare komma till tals när framtidens äldreomsorg formas. En verksamhet som genomsyras av ett stort hjärta, och där fall undantagsvis prövas i rätten för att eventuellt spara pengar. Vi värnar välfärden.

Kollektivtrafik . Hade vi kunnat så skulle vi gärna backa bandet till 2013 då staden hade avgiftsfri busstrafik med tätare trafik på helger och sommaren, faktiskt dubbelt så mycket. Tråkigt nog sjönk påstigningarna med över 80 procent när kollektivtrafiken drogs ner. Nu har 6 år gått och vi vill hellre se framåt, och koppla ihop stadens trafik med landskapets regiontrafik. Denna trafik kan sedan matas och kompletteras med mindre bussar och ”stortaxi”. Gärna med flexibla rutter styrt även via mobilappar. Vi är förvånade och tycker det är tråkigt att man inte tagit fram en plan för eldriven busstrafik, trots att detta fastslagits i budget, men naturligtvis är framtidens busstrafik inte bara smart utan även grön.

Stadsplanering . Det är djupt olyckligt att vi har en situation där hela havet stormar i Mariehamn när det gäller hur vi vill utveckla staden. Arbetet med en ny delgeneralplan och P-norm skedde brett, och i stort samförstånd, fram till hösten 2017. Vi ska alla samsas och bo i vår fantastiska stad, därför krävs ett gediget grundarbete. Man ska utreda och höra alla parter och ta fram en delgeneralplan så alla vet vad som gäller, vilket har gjorts. Vi hoppas att stridsyxorna kan grävas ner och alla parter sätter sig ner och diskuterar sig fram till en lösning som alla kan godta. Det lyckades partierna och tjänstemännen göra rörande P-normen förra hösten.

Avslutningsvis har vi förstås fler åsikter om dagisavgifter (vi vill helst se en nolltaxa) eller avgiftsfritt dagis, integration, kultur, klimat, skola och annat. Vi behöver upprätthålla en god kontakt med våra grannkommuner, inte minst gällande implenterande av KST och för att få ett välfungerande barnskydd. Ta gärna kontakt med nån av oss och diskutera dessa frågor. Vi kommer också att återkomma gällande våra vallöften i Mariehamn. Men vi tror att du vet var vi står, när det gäller. För vi är ett parti som håller linjen. Är detta din linje också?

TONY WIKSTRÖM
SARA KEMETTER
Mariehamns socialdemokraters styrelse