DELA

Det tysta ledarskapet skapar otrygghet

I flera insändare berörs landskapsregeringens nya tysta regim.
Bland andra har Ålands handelskammares och Ålands turistförbunds upprop efter näringspolitik fått en ekande tystnad till svar. Efter två år vid makten börjar det bli dags att komma med besked, tycker man. Näringslivsveteranen Johan Dahlman har vid upprepande tillfällen också offentligt ställt regeringen frågan när näringspolitik och sysselsättning ska komma på agendan. Likaså har socialdemokraterna.

För socialdemokraterna som har full sysselsättning som en uttrycklig politisk målsättning är arbete grunden för människors ekonomiska och sociala trygghet. Arbete är en förutsättning för all välfärd. En framsynt näringspolitik är oerhört viktig för att kunna ha en välfungerande arbetsmarknad.
Arbetsmarknad och sysselsättning har sällan varit en politiskt prioriterad fråga på Åland eftersom vi inte haft någon högre arbetslöshet.

Hösten har kommit och tyvärr ser de ekonomiska förväntningarna ut som prognoserna förutspått. Finanskrisen kommer till Åland med en viss fördröjning. Allt fler vanliga människor får nu vända sig till arbetsförmedlingen och allt fler känner oro inför varsel, permitteringar och ekonomisk otrygghet. Inom den offentliga sektorn går man och väntar på vad budgeten ska innehålla för avveckling av verksamhet och vem det ska gälla.

Socialdemokraterna har allt sedan hösten 2007 uppmanat regeringen att ta finanskrisen på allvar, följa utvecklingen och i god tid komma med politiska initiativ. Initiativ som stimulerar ekonomin, håller köpkraften uppe generellt och särskilt för grupper med svag ekonomi, investerar i utbildning och i företagens konkurrenskraft och bygger ut infrastruktur som behövs när konjunkturen vänder igen ex. inom äldreomsorg och turism.

Det är inte första gången direkta frågor till regeringen besvaras med en ekande tystnad. Skulle inte det nya ledarskapet bygga på dialog och kommunikation med medborgarna? Var det inte ”tillsammans” för en hållbar utveckling?
Man får känslan av att de som nu borde stiga fram och med tydlig stämma staka ut kursen hukar och försöker smälta in i tapeten.
Och var är debatten? En helt ny ekonomisk morgon gryr och de enda synliga interna diskussionerna verkar handla om linfärjor. Nu måste de stora frågorna tas till debatt och ledarskap handlar om att visa vart Åland är påväg.
Till de stora frågorna ingår definitivt näringspolitik och sysselsättning. Att tiga skapar bara ökad oro och otrygghet.

Camilla Gunell (S)