DELA

Det tog visst på en öm tand!

Det var värst. Inlägget om tandvården tog visst på en öm tand. Jag kommer gärna med några förtydliganden från liberalernas sida för dem som intresserar sig för frågan.

Det har funnits en politisk enighet att fortsättningsvis ge service i skärgården, främst åt barn och äldre, därför tidigare beslut om tandvårdsvagn. Som påpekats har sittande landskapsregeringen i lag utökat rättigheter för alla skärgårsdbor att nyttja ”den ambulerande tandvårdskliniken när den är på plats i kommunen” men utan att tillföra resurser.
Från liberalernas sida opponerade vi oss av två anledningar. För det första, tillförs inte personella resurser riskerar reformen bli ett tomt slag i luften. Resurserna ska vara de samma som tidigare.
För det andra tycker vi att landskapsregeringen felprioriterar. En välbeställd skärgårdsbo får tandvård men inte en ensamförsörjande, arbetslös mamma på fasta Åland.

Liberalerna anser att åtgärder måste riktas till dem med störst behov.
Målet var att frigöra resurser genom den nya ÅHS-lagen och därefter fastställa prioriterade grupper utgående från medicinska och sociala skäl. Det har nu delvis fullföljts. Målet var också att ta fram en framtidsstrategi för mun- och tandvården. Från liberalernas sida vill vi gärna se om systemet med servicesedlar kan utvecklas. Kunde ålänningarna få bastandvård hos privata? Där finns redan lokaler, personal, kompetens och utrustning.
Socialdemokraterna var skarpa i både kritik och ordalag under förra mandatperioden. Man ”krävde” allmän tandvård åt alla och det handlade rätt och slätt om ”prioriteringar”. Lika lite då som nu finns en klar uppfattning om kostnader och finansiering. Något som absolut inte kan ha varit obekant.
Lantrådet Gunell var då medlem av både finansutskottet och styrelseledamot i ÅHS. Socialministern Aaltonen var medlem av social- och miljöutskottet och behandlade ÅHS-lagen. Jag tror det är fler än jag som blir överraskade att tandvårdsreformen NU förväntas ta 20 år!

I mitt inlägg försökte jag vara saklig och det tänker jag fortsätta med.
Inte kan man ju säga vad som helst och bete sig hur som helst i opposition för att sedan inte leverera när man sitter vid köttgrytorna.
Domen från väljarna blir som regel hård.
Faktum kvarstår, de omprioriteringar som nu görs är möjliga genom beslut av förra landskapsregeringen och lagtinget.
För väl underbyggda och finansierade förslag kan landskapsregeringen räkna med liberalernas stöd. Men luftslott och tandlösa förslag sväljer vi inte!

Katrin Sjögren, ordförande
Liberalerna